صفحه نخست / پاسخ استفائات

ارجاع احتیاطات


بسمه تعالی

حضرت آیت الله العظمی گرامی(مدّظلّه العالی) ما را در مسائل

احتیاطی شان به کدامیک از مراجع تقلید ارجاع می دهند؟   

 

باسمه تعالی

معظمٌ له فرمودند : رجوع به هریک از مراجع معروف به علم و عدالت کافی است.

                                                                                                                   والسلام

   جمعه 30 مهر 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما