صفحه نخست / پاسخ استفائات

اختیار انتقال مورد نیابت حج به غیر


حضرت آیةاللّه العظمی گرامی مدّ ظلّه العالی

نائب اختیار انتقال مورد نیابت به غیر را نداشته ، معذلک چون برای خودش مانع ایجاد شده بدون اذنِ ورثه زنی را اجیر می کند که حجّ میقاتی برای متوفّی انجام دهد اگر نائب دوّم در اثناء به واسطۀ عذری طواف را مقدّم بر وقوف نماید یا اینکه در مشعر وقوف اضطراری بنماید ؛

 اولاَ : آیا با چنین حجّی ذمّۀ منوب عنه بری میگردد ؟

 ثانیا : آیا اجیر دوّم مستحقّ اجرت میگردد؟

جواب :

بسمه تعالی

  اگر اجاره بر عملِ صحیح بوده این صحیح است و حقّ اجرت هم دارد

و اگر اجاره بر عملِ بدون عذر بوده این کافی نیست و حقّ اجرت دارد.

 والسلام

 

 

 

   دوشنبه 8 آذر 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما