صفحه نخست / پاسخ استفائات

تعیین مهریه غیر قابل پرداخت


حضرت آیةاللّه العظمی گرامی دامت برکاته

  با سلام

تعیین مهریه ای که مرد و همسرش می دانند هیچ گاه مرد توان پرداخت این مقدار مهریه

را ندارد مانند تعیین هزار، دو هزار و یا سه هزار سکه بهار آزادی جایز است؟

با تشکر

پاسخ :

بسمه تعالی

چون قصد پرداخت  در فرض مزبور را ندارد مهر مزبور باطل و به مهرالمثل منتقل می شود

ولی اگر امید دارد که در آینده توانایی پرداخت دارد همان به عهدهی اوست.   والسلام

 

   دوشنبه 29 آذر 1389

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما