صفحه نخست / پاسخ استفائات

نماز خواندن در دوران بارداری


حضرت آیةاللّه العظمی گرامی

سلام من خانمی باردار هستم ودر ماه هشتم بارداری ام. نماز خواندن بصورت ایستاده برایم مشکل است میخواستم بدانم آیا می توانم نمازهای واجب خود را بصورت نشسته بخوانم . اگر جواب مثبت است به چه صورت ؟ آیا نماز خواندنم روی صندلی ومیز صحیح است ؟  

پاسخ :

بسمه تعالی

1- می توانید نشسته بخوانید .

 2- روی صندلی ومیز صحیح است ، اگر می توانید پیشانی بر مهر بگذارید و اگر نتوانستید مهر را بر پیشانی بگذارید  .         والسلام

   دوشنبه 11 بهمن 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما