صفحه نخست / پاسخ استفائات

کلاس تشریح


حضرت آیةاللّه العظمی گرامی دامت برکاته

با اهدا سلام وتحیت اینجانب دانش اموز سال اخر رشته تجربی هستم چندی پیش ما را برای تشریح جنازه به دانشگاهی بردند و روی جنازه پوشانده نشده بود(عریان بود)و می گفتند که صاحب این جنازه دو سال است بر اثر تزریق مواد مخدر فوت کرده و به مبلغ 20 میلیون تومان آن را از پزشک قانونی تهران خریداری کرده اند آیا تشریح جنازه برای پیشرفت علم جایز است؟ آیا دیدن جنازه عریان که تشریح شده جایز است ؟ آیا مبلغ پرداختی برای خرید جنازه به پزشک قانونی حلال است ؟ اگر این پول حرام است و خرج جامعه شود حکم استفاده از اماکن دولتی چیست؟

بسمه تعالی

بسمه تعالی 1- مرد بودن یا زن ؟ 2- عورت مکشوف بود یا بدن ؟ 3-برای اهمیت سلامت جامعه جائز است از باب اهم و مهم . 4- پول در برابر حق اختصاص و زحمات  ومخارج پزشک قانونی است ، بیع هم از نظر اینجانب جائز است ولی احتیاط آنست که ذکر شد . 4- استفاده از اماکن دولتی ربطی به این مطلب ندارد .         والسلام

   دوشنبه 11 بهمن 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما