صفحه نخست / پاسخ استفائات

لغزیدن مهر در سجده


حضرت آیةاللّه العظمی گرامی دامت برکاته

من در هنگام نماز دوعدد مهر را روي هم قرار مي دهم حال اگر هنگام سجده دو مهر بين هم بلغزد نماز صحيح مي باشد ؟ 

پاسخ :

بسمه تعالی

اگر هنگام ذکر پیشانی بر مهر قرار دارد و تزلزل ندارد ، صحیح است .                  والسلام

   يکشنبه 24 بهمن 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما