صفحه نخست / پاسخ استفائات

یارانه


باسمه تعالی

 محضر حضرت آیت الله العظمی گرامی (دامت برکاته )

آیا به نظر حضرتعالی به یارانه ای که دولت به مردم پرداخت می کند اگر سر سال خمسی اضافه بیاید خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ :

بسمه تعالی

خمس دارد .

 والسلام    

   يکشنبه 24 بهمن 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما