صفحه نخست / پاسخ استفائات

سقط جنين


محضر مبارك مرجع عاليقدر شيعيان حضرت آيت الله العظمي گرامي (دام ظله الوارف)

 سلام عليكم ؛ نظر مبارك نسبت به جواز سقط جنين در موارد ذيل چيست؟ الف) قبل از دميدن روح ب) بعد از دميدن وتشخيص متخصص بر ناقص الخلقه بودن جنين؟ ج) صورتي كه بقاء جنين موجب خطر جاني قطعي يا محتمل عقلائي براي مادر باشد؟

پاسخ :

بسمه تعالی

 1-اگر ابقاء جنین خطری دارد و یا مشکلات زیادی می آورد جائز است ولی  دیه آن را بپردازد . 2- پس از دمیدن روح بهیچوجه جائز نیست . 3- در صورت خطر برای مادر ، مادر می تواند با خوردن دارو و یا هر وسیلۀ دیگر از خود دفاع کند.       والسلام

   سه شنبه 23 فروردين 1390
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما