صفحه نخست / پاسخ استفائات

مسائلی در باب خرید وفروش اعضا


 محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی گرامی با اغتنام فرصت و اعتذار از تصدیع احتراماً در خصوص خرید و فروش اعضای بدن تقاضای استفتاء دارم : 1 – آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان سالم ( مثل کلیه و امثالهم ) توسط خودش یا ولی وی مجاز هست یا خیر ؟ و بطور کلی چنین عقدی شرعا و قانون چه وضعیتی دارد ؟ 2 – در فرض بالا در صورتی که شخصی مثلا کلیه خود را به شخصی بفروشد و پزشکی نیز کلیه وی را از بدن فروشنده خارج کند و در بدن شخص خریدار یا ثالثی پیوند بزند و شخص فروشنده بعد از مدتی یا بدون وجود مشکل در بدنش و یا به دلیل عدم وجود کلیه فروخته شده از بدن دچار مشکلاتی شود : الف : آیا وی می تواند در این باب اقامه دعوا نماید ( کیفری یا حقوقی ؟ ) ؟ ب : در صورت وجود شرایط اقامه دعوا وی علیه چه کسی ( پزشک به عنوان جارح یا خریدار ) اقامه دعوا خواهد نمود ؟ ج : در فرض باطل بودن بیع عضو , آیا عضو پیوند زده شده دوباره می تواند از بدن خریدار یا ثالثی که عضو به او پیوند زده شده بیرون آورده شود و به بدن صاحبش پیوند بخورد ؟ د : در صورت مثبت بودن فرض بالا تکلیف جرحی که به بدن خریدار یا ثالث به واسطه بیرون آوردن عضو وارد می شود چیست ؟ ه : در کل مانحن فیه بحث دیه یا ارش در صورت ثبوت به چه صورتی خواهد بود ؟

 پاسخ :

بسمه تعالی

1-  اگر ضرر مهمی برای اهدا کننده نباشد جائز است ، بهتر است پول را در برابر رفع ید از عضو مخصوص خود بگیرد . 2- مگر با رضایت خودش نفروخته ؟ دیگر چه حقی و چه ادعایی؟ ! 3- خریدار می تواند مجدداً به فروشنده بفروشد . 4- اگر با رضایت فروش شده این دعوی وجهی ندارد .      والسلام

 

   پنجشنبه 2 تير 1390
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما