صفحه نخست / پاسخ استفائات

مسائلی دربارۀ روزه و فصل گرما


محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیة الله العظمی گرامی (مدظله العالی)  

سلام علیکم ؛

1- باتوجه به گرمی شدید هوا وطولانی بودن روز در ماه مبارک رمضان ، روزه گرفتن علاوه براینکه برای کودکان و پیرمردان عسر و حرج شدید دارد برای اقشاری چون کارگران حمال و کارگران صنعت و ذوب و... ونانواها و بناها وچوپان ها و کشاورزان و...موجب عطش شدید و ضعف وعسر وحرج غیر قابل تحمّل می شود و از جهت دیگر بسیاری از آنها برای نفقۀ عیال خود ناگزیر به ادامه کار در ماه مبارک هستند.

2- بعض اشخاص در صورت آب نخوردن دچار سوزش غیر قابل تحمل ادرار یا نارسایی کلیه یا ...می شوند و آیا در صورتی که هنگام عروض هر یک از موجبات فوق ، با آشامیدن مثلا یک لیوان آب حرج یا ضرر برطرف گردد و ادامه روزه مقدور شود این عمل جایز است ؟

3- آیا امساک برای کسانی که به علت سفر یا هر یک از موانع روزه ، قادر به روزه گرفتن نیستند ، واجب است ؟  با تشکر فراوان

 

پاسخ :

بسمه تعالی

1- اگر می توانند صبحها تا چهار فرسخی بروند و چیزی بخورند و برگردند و روزه نگیرند و سپس در زمستان قضا کنند و اگر به راستی نمی توانند تا چهار فرسخی هم بروند (که احتمال ضعیفی است ) در فرض حرج شدید اشکال ندارد بخورند .

 2- در مثال کلیه ، مریض هستند وروزه بر ایشان ضرر دارد واجب نیست و اگر بگیرند باطل است .

 3- امساک واجب نیست .

والسلام

 

 

 

 

 

   سه شنبه 11 مرداد 1390
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما