صفحه نخست / پاسخ استفائات

کیفیت استیفاء قصاصمحضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی گرامی دام عزّه

با سلام و تحیت ؛ نظر حضرتعالی در مورد: 1- کیفیت استیفاء قصاص در موردی که اولیاء دم متعدد بوده و یک یا چند تن از آنها صغیر باشد چیست؟؟ 2- در موردی که تنها ولیّ دم , صغیر باشد تکلیف قصاص چه میشود ؟؟ 3- در صورت صبر کردن تا کبیر شدن ولیّ دم و تصمیم وی , با قاتل چه برخوردی می شود؟؟ ادام الله عمرکم الشریف

 

پاسخ :

بسمه تعالی

1- اگر فاصله تا بلوغ کم است صبر کنند وگرنه ولیّ صغیر تصمیم می گیرد طبق مصلحت ، مصلحت طفل هم رعایت شود . 2- در موردی که تنها ولیّ دم صغیر است حاکم شرع تصمیم می گیرد .

والسلام


   دوشنبه 14 آذر 1390
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما