صفحه نخست / پاسخ استفائات

ارث خنثای مشکل


  

 

محضر حضرت آيت الله العظمی گرامی( دامت برکاته)

با سلام و احترام مستدعی است نظر مبارک را در مورد سؤالات زیر مرقوم فرمایند : اگر ورّاث ، پدر و مادر و یک فرزندِ خنثی( مشکل) و یک فرزند دختر باشند :

1- آیا این دو فرزند به قرابت ارث مي برند یا به فرض؟

2- اگر این دو فرزند به فرض ارث می برند سهم هر یک از این دو فرزند در گروه ارث 4 نفره مورد سؤال چقدر است؟

3- آیا ممکن است فرزند خنثی به قرابت ارث ببرد و فرزند دختر به فرض.

4- آیا می شود پس از استخراج فرض پدر و مادر و دختر باقیمانده ترکه را به قرابت به فرزند خنثی داد؟

 با احترام فراوان

 

پاسخ :

بسمه تعالی

1 -  به قرابت .

2 - خنثی هم به قرابت است .

والسلام
   دوشنبه 14 آذر 1390
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما