صفحه نخست / پاسخ استفائات

آیا زن می تواند در مورد کسب شوهرش کنکاش کند ؟
حضرت آیت الله العظمی گرامی

باسلام ؛ آیا زن می تواند برای اینکه بداند کسب شوهرش حلال است یا حرام کنکاش کند با اینکه بداند شوهرش راضی به این کنکاش نیست ؟

التماس دعا دارم

 

پاسخ :

بسمه تعالی

چنین وظیفه ای ندارد ، تجسّس است و خوب نیست ، بیجهت هم برای خود دردسر نسازد .

والسلام
   سه شنبه 11 بهمن 1390
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما