صفحه نخست / اخبار

آدرس جدید دفتر تهران


آدرس جدید دفتر تهران :

خیابان هفده شهریور - بلوار قیام - خیابان شهد مشهدی رحیم (زیبا) - خیابان شهید عبدالله رضوی (آبمنگل) - جنب مسجد الزّهراء - پلاک 1 - دفتر حضرت آیةاللّه العظمی گرامی

خیابان ری - خیابان شهید عبدالله رضوی ( آبمنگل) - جنب مسجد الزّهراء - پلاک 1
تلفن  :  02133122365  -  02133122339

   سه شنبه 16 اسفند 1390
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما