صفحه نخست / اخبار

بیانیۀ حضرت آیة الله العظمی گرامی در بارۀ حرکت های ضداسلامی


... باید همۀ مسلمانان در سراسر جهان بیدار و هشیار باشند ، دشمن را بشناسند ، و کریمه قرآنی را همواره مدّ نظر داشته باشند که: « ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله » امید آنکه ایران عزیز ، این امّ القرای صحنه پهناور اسلام ، همواره پیشگام و مدافع بلکه مهاجم در برابر کفر باشد.

بسمه تعالی

 

لجاجت و پیگیری دنیای کفر و استکبار در توهین اسلام و پیامبر عظیم الشأن آن ، براستی شگفت آور است امریکا فیلم می سازد ، فرانسه کاریکاتور تهیه می کند ، دو قاره اروپا وامریکا متحد می شوند ، مسیحیت ویهودیت هم قرار اتحاد می بندند ، خود بالعیان پیشرفت اسلام را در طول تاریخ  می بینند ، هر قدر دشمن مکربیشتری بکار برده اسلام تجلی بیشتری نموده است ، کم نیستند کسانی که با دفاترعلماء تماس گرفته و با گفتن شهادتین اظهار اسلام می کنند ،از اول ظهور اسلام که تنها سه نفرنماز می خواندند ، اما اینک که فوق میلیارد نفر پیرو اسلامند ، اسلام قله های بزرگ حوادث را پشت سرگذاشته و قلوب انسانها را فتح نموده است .  به خوبی معلوم می شود که آنها هم این پیروزی را می فهمند و این صاعقه را می بینند ، لیکن می خواهند هر قدر که ممکن شود مرگ خود را تاخیر بیاندازند ، اینهمه دسیسه برای همین است .مسیحیت با یهودیت در این هدف مشترکند ، معتقدند که عیسی مسیح را یهودیان کشته اند لیکن با هم متحد می شوند که بلکه پیروزی اسلام راتاخیربیاندازند راستی که الکفر ملّة واحدة .  لیکن آیا ممکنست  حاکمان کشورهای اسلامی هم با آنها متحد شوند  ؟  در باره وهابیت این احتمال تصور دارد ،  راستی نمی توان قبول کرد  کسانی اسلام را قبول داشته باشند  لیکن پیامبر اسلام را توهین کنند یا پیامبر را قبول کنند و آثار آن حضرت را از بین ببرند لیکن وهابیت این کاررا می کند آثار پیامبر اسلام و اهلبیت را از بین می برد و در عین حال اظهاراسلام  می کند ! آیا الکفر ملّة واحده اینها را هم شامل  است ؟  حکومتهائی  چون قطر چطور ؟  آیا صحیح است  که فیلم  موهن ، با کمک  مالی  سعودی  و قطرساخته شده است ؟

  باید همه مسلمانان در سراسر جهان بیدار و هشیار باشند ، دشمن را بشناسند ، و کریمه  قرآنی را همواره مدّ نظر داشته باشند که: « ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله »  امید آنکه ایران عزیز ، این امّ القرای صحنه پهناور اسلام ، همواره پیشگام و مدافع بلکه مهاجم در برابر کفر باشد.

 والسّلام علی من اتبع الهدی .

 

 

ایران ـــ قم  ــ محمد علی گرامی

5 /ذی القعده /1433

   پنجشنبه 5 مهر 1391
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما