صفحه نخست / پاسخ استفائات

تبديل تعهّد موضوع بند3 ماده 292 قانون مدني
حضور محترم مرجع عالیقدر حضرت آیةالله العظمی گرامی

سلام علیکم ؛ در قانون مدنی ماده 292 بحثی دربارۀ تبدیل تعهّد مطرح است که متأسفانه نتوانستیم حکم آن را در فتاوای فقها پیدا کنیم . اگردرمعامله ای بجای تحویل کالای مورد توافق مثل گندم کالای بهتری مثل برنج تحویل شود: 1 - اگر طرف راضی نباشد حکم مسأله چه می شود؟ 2 – اگر طرفین راضی شوند آیا عقد جدیدی است یا صرفاً ذمۀ طرف با رضایت طرف ساقط می شود ؟ به عبارت دیگر چه اتفاقی دراینجا باعث سقوط تعهّد قبل می شود ؟ باتشکر فراوان

 

پاسخ :

بسمه تعالی

1- مسئلۀ تازه ای نیست ، طبق آیۀ وفاء عقود باید طبق قرار عمل شود مگر آنکه با توافق طرفین معامله فسخ شود و معاملۀ دیگری در مورد برنج انجام شود با رضایت طرفین . 2- به نظر حقیر رضای طرفین به معاملۀ جدید با تحویل جنس یا پول ، یک معاملۀ معاطاتی می شود و صحیح است .

والسلام     پنجشنبه 28 دی 1391
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما