صفحه نخست / پاسخ استفائات

با توبه همۀ احکام عوض نمی شوند
با سلام خدمت مرجع عالی قدر ؛  آیا مرد مجردی که با زن متأهل زنا کرده است بعد از طلاق زن و توبه می توانند ازدواج کنند ؟ اگر نه به چه دلیل نمی توانند ازدواج کنند و مگر نه اینکه خداوند مهربان توبۀ واقعی را می پذیرد .

 

پاسخ :

بسمه تعالی

به عقیدۀ ما نمی توانند ازدواج کنند توبه مربوط به عذاب اُخروی است و همۀ احکام با توبه عوض نمی شود .

والسلام   جمعه 25 اسفند 1391
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما