صفحه نخست / پاسخ استفائات

زمان صحیح نافلۀ صبح
خدمت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی گرامی  

سلام ؛ خواستم بدانم نافله صبح را باید بعد از اذان صبح قبل از نماز صبح خواند و یا کمی قبل از اذان ( فجر اول )... چون من شنیده ام اگر اذان صبح گفته شد و وقت نماز صبح وارد شد باید ابتدا به نماز صبح کرد و نافله را بعد از نماز صبح خواند .

 

پاسخ :

بسمه تعالی

صریح برخی روایات است که وقتی طلوع فجر شد ابتدا نماز واجب را بخوانید ، ولی کسی که نماز شب را می خواند نافلۀ صبح را می تواند همراه نماز شب بخواند .

والسلام   جمعه 25 اسفند 1391
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما