صفحه نخست / پاسخ استفائات

سؤال و جوابهای بانکی2


محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی
  سلام علیکم ؛ با توجه به اینکه منابع بانک به صورت مشاع است و کل سرمایه آن متشکل از سرمایه خود بانک به علاوه سرمایه سایر سپرده گذاران است . و سپرده گذاران بانک را وکیل خود کرده اند با پول آنها کار اقتصادیِ قانونی و شرعی کرده و از سود حاصله به آنها پرداخت نماید ، برخی از بانک ها بخشی از سودها را داخل در سودهای به دست آمده نمی‌کنند و بین سپرده گذاران تقسیم نمی‌کنند و عنوان می‌کنند این سودهایی که به دست آمده از منابع خودمان بوده! آیا بانک‌ها می‌توانند چنین عمل کنند که در جاهایی که می بینند پروژه‌ای سود بیشتری دارد عنوان کنند این از منابع خودشان است ؟ سایه پرفیضتان مستدام باد. 

بسمه تعالی
اگر واقعاً موقع معاملات ، قصد پول خود و از طرف خود کنند و واقعاً پول به آن اندازه داشته باشند اشکالی ندارد .
والسلام

---------------

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی
  سلام علیکم ؛ در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است ؟ مثلاً قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی. سایه پرفیضتان مستدام باد 

بسمه تعالی
به نظر حقیر جائز نیست  .
والسلام

----------------

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی
  سلام علیکم ؛ آیا بانک ها می‌توانند از سپرده‌های مردم که به آنان وکالت داده‌اند تا در کارهای اقتصادی بکار بگیرند و از سود حاصله به آنها پرداخت کنند در مواردی قرض‌الحسنه که هیچ سودی برای سپرده گذاران ندارد پرداخت نمایند؟ از خداوند دوام سلامتی و توفیقات شما را خواستارم.

بسمه تعالی
جائز نیست ، ولی معلوم نیست که موارد قرض الحسنه از مال آنها که کار اقتصادی می خواهند باشد  .
والسلام

------------------

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی
   سلام علیکم ؛ بانک ها در حال حاضر طبق عقد وکالت سرمایه مشتریان را در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت ‏، مضاربه‏ ، اجاره به شرط تملیک‏ ، معاملات اقساطی‏ ، مزارعه‏ ، مساقات‏ ، معاملات سلف ، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار می‌گیرند و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏می‌کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک‌ها موظف هستند در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت کنند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.) و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند. حال سؤال این است :
الف: اگر بانک این سود قطعی را در آخر سال مالی حساب نکند بلکه با مشتری براساس همان سود علی‌الحسابی که پرداخت کرده مصالحه کند چه حکمی دارد ؟ 
ب: آیا بانک می‌تواند همین مصالحه را اول قرارداد انجام دهد ؟ یعنی اول قرارداد بگوید ما به وکالت از طرف شما با این سرمایه ها کار می کنیم و حدوداً سود شما مثلا20% است ، حالا اگر کم و یا زیاد شد همین اول کار کم و زیاد آن را با هم صلح می‌کنیم. از خداوند دوام سلامتی و توفیقات شما را خواستارم. 

بسمه تعالی
1- مصالحه به کم یا زیاد اشکال ندارد .
2- مانند جواب 1 .
والسلام

---------------

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی
  سلام علیکم ؛ با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند ، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت ‏، مضاربه‏ ، اجاره به شرط تملیک‏ ، معاملات اقساطی‏ ، مزارعه‏ ، مساقات‏ ، معاملات سلف ، جعاله ، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.) و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود جایز است؟ از خداوند دوام سلامتی و توفیقات شما را خواستارم.

بسمه تعالی
اشکال ندارد .
والسلام


   سه‌شنبه 15 بهمن 1392
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما