صفحه نخست / پاسخ استفائات

سؤال و جوابهای بانکی3


محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی

  سلام علیکم ؛ در بانک‌ها مرسوم شده که مسئولان بانک ها با شرکت ها و مؤسسات قرارداد می‌بندد که در صورتی که آن شرکت حساب جاری خود را(که ماهیت آن قرض است) در این بانک بیاورد بانک نیز در مقابل تعهد می‌کند هر فردی را آن شرکت معرفی کند تسهیلات پرداخت کند ، آیا این کار جایز است ؟ با توجه به این که چنین قراردادی در واقع پرداخت تسهیلات به شرط قرض دادن می‌شود آیا ربا پیش می‌آید یا نه ؟ سایه پرفیضتان مستدام باد 


بسمه تعالی

ظاهراً تسهیلات بعدی مشروط به آوردن حساب جاری به این بانک می باشد و این ربا می باشد  .

والسلام


-------------------


محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی

  سلام علیکم ؛ بانک ها برای تشویق مشتریانی که حساب جاری دارند اعلام می‌کنند حاضرند بخشی از موجودی حساب جاری آنها را به حساب دیگری که ماهیت سپرده سرمایه گذاری دارد واریز کند و در مدتی که پولشان در آنجاست طبق عقد وکالت که بانک را وکیل کرده‌اند تا با پول آنها کار کرده و به آنها از سود حاصله بدهد، سود پرداخت کند. در این شیوه مشتری در حساب جاری خود یک حداقل موجودی مثلاً به میزان ده میلیون ریال دارد و اگر بیش از آن بود به طور خودکار به حساب کوتاه مدت وی واریز می‌شود و هر زمان مشتری چکی داشت که حداقل موجودی جاری کفاف آن را نداشت از همین حساب کوتاه مدت به حساب جاری واریز شده و چک او پاس می‌شود ، به این نوع حساب اصطلاحاً حساب پشتیبان و سود پشتیبان می‌گویند ، آیا از نظر شرعی اشکالی دارد ؟ عزت و سایه حضرتعالی مستدام باد. 


بسمه تعالی

اشکال ندارد .

والسلام


---------------


محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله گرامی دام عزه

  سلام علیکم ؛ می‌دانیم اگر در بانک قانون عمیلات بانکی را رعایت کنند سودهایی که بانک به سپرده گذارن می‌دهد که در قالب وکالت است و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیه بانک و چه از ناحیه مشتری ، لذا شک می‌کنیم که بانک قوانين را رعايت مي‌کند يا نه،‌ آيا می‌توانیم هم‌چنان با بانک معامله کنیم ؟ (تسهيلات بگيریم و يا سپرده‌گذاري کرده و سود بگیریم) سایه پرفیضتان مستدام باد .  


بسمه تعالی

وقتی بانک به عنوان عقود اسلامی کار می کند و در حکومت اسلامی است موارد مشکوک حمل بر صحّت می شود .

والسلام


---------------------------


محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی

  سلام علیکم ؛ در برخی بانک‌ها براى مشتريان مورد اعتماد ، زمانی که چکی را به بانک حواله کرده‌اند و در حساب موجودی ندارند، بانک چک مشتری را پاس می‌کند و برای مدت زمانی که مشتری پول بانک را برگرداند سودی دریافت می‌شود این کار چه حکمی دارد. سایه پرفیضتان مستدام باد 


بسمه تعالی

اگر پرداخت چک بی محلّ مشروط به داشتن حسابهای قبلی که برای بانک سود آور بوده نباشد اشکال ندارد . ظاهراً هم مشروط نمی باشد بلکه فقط زمینه این خدمت می باشد .

والسلام


------------------

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی
  سلام علیکم ؛ مشتری پول خود را در بانک سرمایه گذاری می‌کند و بانک را وکیل می‌کند تا با سرمایه وی کار اقتصادی کرده و از سود حاصل به وی پرداخت کند. حال سؤال این است که آیا مشتری می‌تواند در ضمن این عقد وکالت با بانک شرط کند که علاوه از سودهایی که به وی پرداخت خواهد شد ، بانک ، مثلاً یک تسهیلات فروش اقساطی ده میلیونی هم به وی پرداخت نماید ؟ سایه شما بر روس مسلیمن مستدام باد 

بسمه تعالی 
اشکال ندارد .
والسلام
   سه‌شنبه 15 بهمن 1392
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما