صفحه نخست / پاسخ استفائات

فروش کلیه
با سلام ، نظر آن مرجع محترم «آیت الله العظمی گرامی» در مورد اهدا و یا فروش کلیه در زمان حیات فرد به شخص دیگر چیست؟  


پاسخ :

بسمه تعالی

اگر ضرر مهمی  نداشته باشد و سلامت اهدا کننده به خطر نیفتد اشکال ندارد و اگر ضرورتی هست مقایسه شود مثلاً همسر یا فرزند شخص در معرض خطر است و چاره ای جز فروش کلیه ندارد و ضرر این در مقایسه با ضرر و خطر آنها چیز مهمی نباشد نیز اشکال ندارد . 

والسلام   دوشنبه 22 آذر 1395
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما