صفحه نخست / پاسخ استفائات

وکالت طلاق در عقدنامه شامل عقدموقت هم می شود ؟ 

به نام خدا ؛ با سلام و تقدیم تحیّات ؛ مردی به عنوان شرط ضمن عقد نکاح ، به زوجه خود وکالت می دهد تا در صورتی که «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند»، زوجه وکالت در طلاق داشته باشد. اکنون مرد بدون اذن زوجه ، ازدواج موقت کرده است. آیا اختیار همسر دیگر، هر دو گونه ازدواج ، یعنی دایم و موقت را شامل می گردد و بالطبع با ازدواج موقت نیز، زوجه وکالت دارد که خود را طلاق دهد یا اختیار همسر دیگر به ازدواج دائم انصراف دارد؟ به بیان دیگر، آیا با توجه به اطلاق لفظ ازدواج بر دائم و منقطع ، اگر در عقدنامه تصریح به ازدواج دائم نشده باشد، ازدواج منقطع نیز موجب تحقق شرط وکالت می باشد ؟ یا اصل بر عدم جواز طلاق است و اجازه قراردادی باید در حد متیقن خود (یعنی نکاح دائم) منحصر شده و از تسرّی آن به موارد مشکوک ، مثل نکاح متعه به لحاظ استثنایی بودن این جواز خودداری گردد. با سپاس فراوان

 

پاسخ :

بسمه تعالی

منظور از موارد مذکور در دفاتر ازدواج ، ازدواج دائم می باشد ولی اگر هنگام عقد تصریح کردند که دائم یا موقت باید به شرط عمل شود .

والسلام
   دوشنبه 22 آذر 1395
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما