صفحه نخست / پاسخ استفائات

نظر حضرت آیةالله العظمی گرامی در مورد پرداخت فطریه و کفّاره


به دلیل اختلاف قیمت در شهرها و روستاها ، مکلّف باید براساس قیمت محل سکونتِ خود ، فطریه و کفّاره را بپردازد ، برای فطریه قیمتِ حدودِ 3کیلوگرم از قوتِ غالب خویش و برای کفّاره هم قیمتِ 750 گرم از قوتِ غالب را بپردازد .

بسمه تعالی

حضرت آیةالله العظمی گرامی دربارۀ پرداخت فطریه و کفّاره فرمودند : به دلیل اختلاف قیمت در شهرها و روستاها ، مکلّف باید براساس قیمت محل سکونتِ خود ، فطریه و کفّاره را بپردازد ، برای فطریه قیمتِ حدودِ 3کیلوگرم از قوتِ غالب خویش و برای کفّاره هم قیمتِ 750 گرم از قوتِ غالب را بپردازد .

ضمناً اگر مکلّف شخصی را وکیل کرد که در شهر دیگری بپردازد ، وکیل باید برای پرداخت به قیمت شهری که مکلّف سکونت دارد پرداخت کند .

والسلام

مسائلی پیرامون زكات فطره‏

مسئله 2083 - كسي كه موقع غروب شب عيد فطر، بالغ و عاقل و بهوش و غني است بايد براي خودش و كساني كه نان خور او هستند، هر نفري يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد. و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است. و بنابر احتياط، فطره را از آنچه قوت متعارف در شهر اوست بدهد و بهتر است از آنچه قوت معمولي خود او و خانواده اوست بدهد.

مسئله 2106 - احتياط واجب آن است كه زكات فطره را فقط به فقرا و مساكين شيعه اثني عشري بدهند براي خوراك و لباس و سائر احتياجات شان يا بعنوان سرمايه كار براي تامين زندگيشان ، ليكن بهر حال بيش از مخارج زندگي يك سالشان نمي توان داد چنانكه تاسيس كارخانجات از پول زكات فطره براي تحصيل درآمد و خرج ان در مصارف خيريه حتي در زندگي فقرا ، احتياط واجب آن است كه جائز نمي باشد .

مسئله 2116 - انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند بدهد و موقعي كه آن را مي‏دهد نيت دادن فطره نمايد.

مسئله 2121 - كسي كه نماز عيد فطر مي‏خواند بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد فطر بدهد. و اگر مستحق آن موجود نيست آن را جدا نمايد. ولي اگر نماز عيد نمي‏خواند مي‏تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

مسئله 2122 - اگر به نيت فطره، مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، احتياط واجب آن است كه هر وقت آن را مي‏دهد فقط نيت فطره نمايد و نيت ادا و قضا نكند.

 مسئله 2124 - اگر فطره را كنار بگذارد نمي‏تواند آن را براي خودش بردارد و مال ديگري را براي فطره بگذارد.

مسئله 2127 - اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد، و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.


   یک‌شنبه 4 تیر 1396
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما