صفحه نخست / پاسخ استفائات

رقصیدن مرد برای مرد

رقصیدن مرد برای مرد چه حکمی دارد؟

پاسخ :

بسمه تعالی

به نظر حقیر جائز نیست .

والسلام   دوشنبه 9 بهمن 1396
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما