صفحه نخست / پاسخ استفائات

نماز و روزه مسافر

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی گرامی

سلام ؛ شخصی هرسال بهمدت سه ماه برای شغلش ، هفته ای 2 روز مسافرت می کند ، نماز و روزه این شخص چگونه است؟

 2- اگر در طول تمام سال و در هفته دو روز برای شغلش مسافرت کند ، نماز و روزه اش چگونه است؟

 3- آیا همین شخصی که در طول تمام سال و در هفته دو روز برای شغلش مسافرت می کند ، همین شخص هفته ای یک روز مسافرت کند ، نماز و روزه اش چگونه است؟

 

بسمه تعالی

1- صحیح و تمام است .

 2- طول یک سال هم همان طور می باشد .

 3- مقدار سفر فرق می کند رفتن تا چهار فرسخ و فوراً برگشت با سفر دراز مدت ، اگر یک روز کامل را در برمی گیرد نماز و روزه صحیح و تمام است .

والسلام


   دوشنبه 9 بهمن 1396
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما