صفحه نخست / پاسخ استفائات

حکم فرزند حاصل از زنای اکراهی

حضرت آیت الله العظمی گرامی دامت برکاته باسلام و تحیت لطفاً به استفتاءات ذیل الذکر پاسخ دهید :

 1_ اگر آمیزش خارج از نکاح و بدون علقه زناشویی ، براساس اکراه یکی از طرفین یا براساس اکراه شخص ثالثی صورت گیرد باز هم بر این عمل عنوان زنا اطلاق می شود یا خیر؟

 2_ اگر در اثر چنین اکراهی فرزندی متولد شود آیا ولدالزنا محسوب می شود یا خیر؟

 3_ اگر در رابطه ی مشارالیه اکراه کننده زن باشد و هدفش از اکراه اضرار به مرد باشد مثلا به خاطر تحمیل نفقه ، آیا در این حالت نیز نفقه طفل متولد شده برعهده مرد می باشد؟

 4_ اگر اولیای ولدالزنا مسلمان باشند و او در حال صغر سن به قتل برسد یا جراحتی موجب دیه بر او وارد شود، حکم قصاص یا پرداخت دیه نسبت به او همچون سایر مسلمانان است؟ اگر خیر، علت این تفاوت چیست؟ با تشکر و تجدید احترام  

پاسخ :

بسمه تعالی

1- حکم زنا را ندارد .

 2- وَلد زنا نمی باشد .

 3- فرزند مرد می باشد و نفقه فرزند به عهده مرد است .

 4- مثل سائر مسلمانان است .

والسلام

  


   دوشنبه 9 بهمن 1396
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما