صفحه نخست / پاسخ استفائات

پیرامون تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌


محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی گرامی مدّظله العالی

 با سلام و تقدیم احترام ؛ با توجه به شرایط اقتصادی ایران که شرایط تورمی است و میزان تورم آن هم گاهی قابل پیش‌بینی و گاهی غیرقابل پیش‌بینی است، آیا موارد ذیل در تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها صحیح است؟ 1. گیرنده تسهیلات قرض‌الحسنه موظف است، در سررسید کاهش ارزش پول بانک را به اندازه نرخ تورم جبران نماید. 2. اگر گیرنده تسهیلات قرض‌الحسنه در پرداخت اقساط قرض تاخیر کرد، موظف است بعد از سررسید تا روز تسویه، کاهش ارزش پول بانک را به اندازه نرخ تورم جبران نماید. 3. از آنجا که در شرایط تورمی بانک خود اقدام به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کرده، مطالبه جبران کاهش ارزش پول تا سررسید، شرعی نیست. اما نسبت به بعد از سررسید تا روز تسویه، گیرنده تسهیلات قرض‌الحسنه موظف است، کاهش ارزش پول بانک را به اندازه نرخ تورم جبران نماید. 4. آیا امور فوق را می‌توان در قرارداد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک شرط کرد؟ با تشکر  

پاسخ :

بسمه تعالی

1 - به نظر حقیر جبران تورّم مزبور لزوم ندارد . 2- در این مورد از باب اضرار باید جبران کند . 3- مصداق اضراراست باید جبران کند . 4- شرط مزبور مصداق قرار و عقد است و مشمول دلیل لزوم وفاء به قراردادهاست.

والسلام 

   شنبه 5 اسفند 1396
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما