صفحه نخست / پاسخ استفائات

عقد شرکت


آیت الله العظمی گرامی اطال الله بقائه سلام علیکم ؛ آیا شرط قرض در ضمن عقد شرکت از سوی یکی از شرکا به نفع شریک دیگر و سپس محاسبه سود مشارکت در پایان دوره و کسر مبالغ قرض داده شده و تسویه نهایی شرکا با هم شرط صحیحی است ؟ آیا این شرط با اقتضای عقد مشارکت مخالف است یا با اطلاق آن ؟ آیا چنین شرطی ربا محسوب می شود ؟

 آرزوی سلامتی برای وجود مبارک دارم .

پاسخ :

بسمه تعالی

شرط وام دادن به یک شریک و یا حتی به بیگانه اشکال ندارد ، این وام اگر از مال شرکت است باید به شرکت برگردد و سپس تقسیم مال صورت پذیرد .

والسلام
   شنبه 5 اسفند 1396
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما