صفحه نخست / پاسخ استفائات

هبه


سلام علیکم ؛ خواهشمند است به استفتائات ذیل الذکر پاسخ دهید:

 الف) آیا هبه، عقدی جایز است یا لازم؟ ب) آیا عدول از هبه نسبت به اقارب، ممکن است؟ ج) در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال ب، این اقارب، چه افرادی را در برمی گیرد؟ با تشکر 

 

بسمه تعالی

1 - به ارحام لازم است به اجنبی جائز ،معوّضه هم لازم است . در زن و شوهر احتیاط شود . 2 - اقارب ارحام-نسبی-می باشد . 3 - با موت واهب یا موهوب له نیز لازم می شود . 4 - در تلف و تصرّف مغیّر صورت نیز لازم می شود.

والسّلام 


   یک‌شنبه 6 آبان 1397
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما