صفحه نخست / پاسخ استفائات

وکالت در طلاق

باسمه تعالی

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی گرامی ( مدّظله العالی) سلام علیکم ؛

زنی با اجبار کردن مرد از طریق عدم تمکین خاص و عام و بردن فرزند به خانه پدرش، مردش را در تنگنا قرار می دهد و مرد زمانی که اقدام ریش سفیدان و مشاوران موثر واقع نمی شود، به ناچار به دادن وکالت طلاق در عوض حفظ زندگی اش و بازگشت زن و بچه اش و مهم تر از آن برای آینده بچه اش تن می دهد. اکنون این زن اقدام به طلاق یک طرفه با آن وکالت کرده است اما مرد به این کار راضی نیست و بارها تاکید کرده که قلباً آن وکالت از نظرش باطل است. حال با توجه به مطلب فوق، آیا طلاق زوجه با آن وکالت نامه صحیح خواهد بود؟ 

 

بسمه تعالی

وکالت عقد جایز است و می تواند پس از دادن وکالت ، وکیل را از وکالت عزل و وکالت را ابطال کند ، البته تا متعلق وکالت را وکیل انجام نداده ، اما پس از انجام مورد وکالت ، دیگر عزل اثری ندارد .

والسّلام

   دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما