صفحه نخست / پاسخ استفائات

توان پرداخت مهر در عقد دائم و موقت


بسمه تعالی

سلام علیکم ؛ در عقد موقت یا دائم، اگر خانمی از پسر مهریهٔ سنگینی  بخواهد که برای پسر حتی در آینده نیز ممکن نیست آن را بپردازد ولی پسر می گوید : قبلت التزویج و پرداخت آن مقدار مهریه را قبول می کند ، ولی در حقیقت توان مالی ندارد ، آیا این عقد صحیح است ؟ 

 

پاسخ :

بسمه تعالی

در عقد دائم عقد صحیح است و باید مهرالمثل بپردازد (مهر متعارف مردم ) ولی در عقد موقت عقد باطل است ، مهر در عقد موقت رکن عقد می باشد و با بطلان آن به خاطر عدم قدرت ، عقد باطل است .

والسلام
   چهار‌شنبه 4 فروردین 1400
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما