صفحه نخست / پاسخ استفائات

دیه ضربه‌زدن به بدن دیگران


بسمه تعالی سلام علیکم؛ کسی به صورت و به بدن دیگران ضربه زده و همان جاها سرخ یا کبود شده، الان نمی‌تواند آنها را پیدا کند تا حلالیت بگیرد یا دیه‌اش را بدهد. ۱) آیا الان واجب است که دیه‌اش را از طرف آنها به فقراء بدهد یا توبه کفایت می‌کند؟ ۲. آیا در این حالات فقیه جامع الشرایط یا نماینده‌اش، می‌تواند آن دیات را به او (ضارب) ببخشد؟ 

 

پاسخ:

باسمه تعالی

1- دیه واجب است، اگر پیدا نشد به فقیر از طرف او بدهید.  2- نخیر باید به او برسد یا به فقیر بدهید.

والسّلام
   سه‌شنبه 10 اسفند 1400
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما